Právní služby

 

ENERGETIKA

STAVEBNÍ PRÁVO

SOUTĚŽNÍ PRÁVO

PRACOVNÍ PRÁVO

 

OBCHODNÍ PRÁVO

FÚZE A AKVIZICE 

INSOLVENCE

SOUDNÍ SPORY, ROZHODČÍ A JINÁ ŘÍZENÍ

 

OBČANSKÉ PRÁVO

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

DAŇOVÉ A FINANČNÍ PRÁVO

RODINNÉ PRÁVO

 

NEMOVITOSTI

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

TRESTNÍ PRÁVO

SPRÁVNÍ PRÁVO

Fröhlich & Partners, advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména z oblasti obchodního práva a občanského práva, energetického práva, insolvencí, včetně zastupování klientů v soudních sporech před obecnými soudy, před Ústavním soudem a v rozhodčích řízeních. Právní služby poskytujeme též v anglickém a německém jazyce, a to v různých oblastech práva, jelikož kancelář disponuje stálou klientelou mluvící v těchto jazycích. Advokátní kancelář disponuje rovněž odborníky na slovenské právo, čímž zabezpečuje právní servis zejména klientům, kteří rozšiřují své aktivity na Slovensko.